Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

odo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom cesta