Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

odorant - význam cudzieho slova

ostro páchnuca látka pridávaná do vykurovacích plynov na signalizáciu úniku týchto plynov