Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ochlokracia – význam cudzieho slova

hanlivé označenie pre vládu plebsu