Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

odon-, odont- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom zuby, zubný