Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ochlpenie ohanbia – význam cudzieho slova

ochlpenie nad lonovou kosťou a na veľkých pyskoch ohanbia.