Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

obverzia - význam cudzieho slova

nie vždy platný úsudok alebo záver