Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

VA – význam cudzieho slova

značka pre voltampér