Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

VA - význam cudzieho slova

značka pre voltampér