Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vagabund – význam cudzieho slova

tulák; v prenesenom zmysle darebák