Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vade retro me Sathana – význam cudzieho slova

= z cesty, Satan; tak odpovedal Kristus Satanovi, ktorý ho odniesol na vysokú horu a sľuboval mu vládu nad svetom