Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vajang, wajang – význam cudzieho slova

druh orientálnej bábky ovládanej zospodu, javajka