Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vagant – význam cudzieho slova

stredoveký potulný študent, spevák a básnik