Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vacherin – význam cudzieho slova

polomäkký syr z východného Francúzska a západného Švajčiarska