Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vacatio legis - význam cudzieho slova

doba medzi okamihom platnosti a účinnosti právnej normy, doba medzi vyhlásením právnej normy a dňom nadobudnutia jej účinnosti