Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abaton - význam cudzieho slova

nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu