Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abaton – význam cudzieho slova

nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu