Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abd – význam cudzieho slova

v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien