Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abiturient – význam cudzieho slova

absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške