Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abdukcia – význam cudzieho slova

odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie