Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablaut – význam cudzieho slova

striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom