Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ablaut - význam cudzieho slova

striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom