Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abnormalita – význam cudzieho slova

nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť