Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abdikácia – význam cudzieho slova

vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.