Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abdikácia - význam cudzieho slova

vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.