Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apogalaktikum – význam cudzieho slova

bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená