Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apolita – význam cudzieho slova

bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apatrida