Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

appassionato – význam cudzieho slova

v hudbe náruživo, vášnivo, prudko; skladba alebo časť skladby tohoto rázu