Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apokalyptika – význam cudzieho slova

opis blížiaceho sa konca sveta