Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apokarpium – význam cudzieho slova

súplodie zložené zo samostatných plodov