Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apologetika – význam cudzieho slova

obrana nejakého učenia alebo názoru, najmä cirkevných dogiem, či literárneho diela; obhajoba myšlienky alebo učenia