Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

apokryf – význam cudzieho slova

nepravý, podhodený, falšovaný spis; literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora; spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona