Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aryl - význam cudzieho slova

radikál aromatických uhľovodíkov