Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

asesor - význam cudzieho slova

zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu; daňový odhadca