Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

burnus - význam cudzieho slova

voľný mužský plášť severoafrických Arabov