Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

buzola – význam cudzieho slova

prístroj na meranie vodorovných uhlov pomocou magnetického azimutu; kompas