Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

byzantinizmus - význam cudzieho slova

spoločenský a kultúrny sloh stredovekej Byzancie, v prenesenom zmysle podliezavosť, lichôtkárstvo