Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

burza - význam cudzieho slova

stály trh cenných papierov a niektorých druhov tovaru, napr. obilia; vačok medzi kosťou a svalom vyplnený tekutinou; schránka na prenášanie hostie