Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

buzerant - význam cudzieho slova

slangový výraz pre homosexuála alebo pre človeka, ktorý otravuje, zabŕda, obťažuje, sekíruje