Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

byro - význam cudzieho slova

vedúca skupina pracovníkov organizácie, užší orgán politického vedenia, kancelária