Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

byrokracia - význam cudzieho slova

úradnícky aparát, súbor úradníkov; papierovanie, nepružné vybavovanie úradných záležitostí