Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cache - význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike obmedzená pamäť s rýchlym prístupom