Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cache – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike obmedzená pamäť s rýchlym prístupom