Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

campari – význam cudzieho slova

druh likéru, aperitív