Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

calpulli – význam cudzieho slova

aztécke rodové spoločenstvo so spoločným predkom