Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cajg – význam cudzieho slova

náradie, náčinie; pevná bavlnená látka na šitie pracovného oblečenia; byť v cajgu – byť v poriadku