Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

calofrig – význam cudzieho slova

stavebný materiál zo zmesi drevených pilín, cementu, vápna a kremeliny na výrobu dosiek a tvárnic