Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

calta – význam cudzieho slova

druh koláča, placka