Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

caducum – význam cudzieho slova

dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič a preto prechádza na štát