Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

decrescendo - význam cudzieho slova

v hudbe: postupne zoslabovať