Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demencia – význam cudzieho slova

získaná slaboduchosť, slabomyseľnosť, oslabenie rozumových schopností v dôsledku degeneratívnych zmien v mozgovom tkanive