Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demisia – význam cudzieho slova

odstúpenie z úradu alebo funkcie, vzdanie sa funkcie