Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demokartografia – význam cudzieho slova

príprava máp s uvedením demografických údajov