Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demo – význam cudzieho slova

slangový výraz pre predbežnú, demonštračnú ukážku, demoverziu