Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demografia – význam cudzieho slova

veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk