Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

demi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom pol, polovičný, polo-